รายละเอียด Package : 16,xxx ฿

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 1 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 10 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30) ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าและ Fllow Price เดือนละ 2 คูปอง

 • กดโปรโมทสินค้า 2 ครั้ง โปรโมทสูงสุด 5 สินค้า

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 • สร้างโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและร้านค้า Bundeal Deal 2 เดือน/ครั้ง

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง SHOPEE โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 22,xxx ฿

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 1 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 20 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30) ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าและ Fllow Price เดือนละ 2 คูปอง

 • กดโปรโมทสินค้า 2 ครั้ง โปรโมทสูงสุด 5 สินค้า

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 • สร้างโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและร้านค้า Bundeal Deal 2 เดือน/ครั้ง

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง SHOPEE โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 28,xxx ฿   

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 1 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 30 รายการ  และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30) ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าและ Fllow Price เดือนละ 2 คูปอง

 • กดโปรโมทสินค้า 2 ครั้ง โปรโมทสูงสุด 5 สินค้า

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 • สร้างโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและร้านค้า Bundeal Deal 2 เดือน/ครั้ง

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง SHOPEE โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 38,xxx ฿   

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 1 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 50 รายการ และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30) ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าและ Fllow Price เดือนละ 2 คูปอง

 • กดโปรโมทสินค้า 2 ครั้ง โปรโมทสูงสุด 5 สินค้า

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 • สร้างโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและร้านค้า Bundeal Deal 2 เดือน/ครั้ง

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง SHOPEE โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า

รายละเอียด Package : 66,xxx ฿   

ท่านจะได้รับการบริการยาวถึง 6 เดือน พร้อมลงภาพสินค้า 10 รายการ และแต่งภาพสินค้า หน้าร้าน


 • แจ้งออเดอร์สินค้าสำหรับร้านค้า วันละ 2 รอบ (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 10.30 และช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.30) ทุกคำสั่งซื้อแจ้งกลุ่มไลน์-อีเมล ทุกวันทำการ

 • เข้าร่วมแคมเปญสำหรับร้านค้า จำนวน 5 แคมเปญต่อเดือน

 • แจ้งรอบบิลการโอนเงินให้ร้านทราบในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 • แจ้งสรุปสินค้าขายดีของร้านค้า 10 อันดับในทุกสิ้นเดือน

 • สร้างคูปองร้านค้าและ Fllow Price เดือนละ 2 คูปอง

 • กดโปรโมทสินค้า 2 ครั้ง โปรโมทสูงสุด 5 สินค้า

 • แต่งหน้าร้านตามเทศกาล 5 ภาพ ต่อเดือน

 • สร้างโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและร้านค้า Bundeal Deal 2 เดือน/ครั้ง

 • ตั้งค่าระบบขนส่งสินค้า

 • จัดการรีวิวที่ไม่พึงประสงค์

 • ประสานงานกับทาง SHOPEE โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทางร้านค้า