คำศัพท์น่ารู้สำหรับร้านค้า !!
คำศัพท์หน้ารู้สำหรับร้านค้า

ยอดขาย
มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว (นับคำสั่งซื้อที่ยกเลิก, ขอคืนเงิน/คืนสินค้า)

อัตราการซื้อสินค้า
จำนวนผู้ซื้อที่ชำระเงินหารด้วยจำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ยอดชมสินค้า
จำนวนครั้งที่มีการเข้าชมหน้าร้านค้าหรือหน้าสินค้า (1 คนเข้ามาดู 3 ครั้ง จะนับเป็น 3)

จำนวนผู้เยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านค้าหรือหน้าสินค้าโดยไม่นับผู้เข้าชมซ้ำ

คำสั่งซื้อ
จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระเงินแล้ว (นับคำสั่งซื้อที่ยกเลิก ขอคืนเงิน/คืนสินค้าและเก็บเงินปลายทาง)

ยอดขายเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ
คำนวณจาก ยอดขายทั้งหมดหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
เจาะลึกพฤติกรรมนักช้อป ที่ผู้ขายควรรู้ !!