ขายของออนไลน์บน Shopee ต้องเสียภาษียังไง ?
การขายสินค้าบน Shopee ซึ่งเป็นช่องทางในการขายสินค้าแบบ E-marketplace ผู้ขายทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องนำรายได้จากการขายสินค้ามาคำนวณและยื่นแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด รายได้ของร้านค้าที่ได้จากการขายสินค้าบน Shopee ( จำนวนเงินทั้งหมด ) สามารถคำนวณได้จาก >> "รายได้ของร้านค้า = ค่าสินค้า - ส่วนลดจากผู้ขาย + ค่าจัดส่งที่ชำระเงินโดยผู้ซื้อ" <<

    ร้านค้าจะรวบรวมข้อมูลรายได้ใน Shopee เพื่อยื่นภาษีด้วยวิธีใดได้บ้าง ? ร้านค้าสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

    1. บันทึกข้อมูลตามยอดแต่ละรายการ จากรายละเอียดแต่ละคำสั่งซื้อโดยเข้าไปที่ Seller Centre > คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อของฉัน
    2. บันทึกข้อมูลรายการขายทั้งหมดจากรายงานรายรับของฉัน ( Income Report )

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://seller.shopee.co.th/edu/article/11063
5 อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มขายของออนไลน์