ฟีเจอร์ Flexi Combo ยิ่งซื้อ ยิ่งลด บน Lazada
ใช้ Flexi Combo เพิ่มการสั่งซื้อต่อออเดอร์

Flexi Combo (ยิ่งซื้อยิ่งลด)

คือ เครื่องมือที่ร้านค้าสามารถตั้งค่าส่วนลดเป็นลำดับขั้นได้ เช่น ซื้อ 2 ชิ้น ลด 5%, ซื้อ 3 ชิ้นลด 10% หรือเป็นการมอบสินค้าตัวอย่าง หรือของสมนาคุณให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามียอดใช้จ่ายตรงตามเกณฑ์ที่ร้านค้ากำหนดไว้ โดยร้านค้าสามารถสร้าง Flexi Combo ได้ 3 ประเภท คือ

1.        ส่วนลดแบบขั้นบันได คือ เราสามารถให้ส่วนลดลูกค้าได้ 3 ระดับ

ตัวอย่าง         ขั้นที่ 1 : ซื้อ ชิ้น รับส่วนลด  5%

ขั้นที่ 2 : ซื้อ ชิ้น รับส่วนลด 7%

ขั้นที่ 3 : ซื้อ ชิ้น รับส่วนลด 10%

2.      แถมของแถม คือ การให้สินค้าแถมให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าถึงหรือจำนวนที่กำหนดไว้

3.     ส่วนลดแบบซ้อนทับ คือ การให้ส่วนลดแบบซ้อนทับ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีจำนวนราคามากขึ้น

ตัวอย่าง         ซื้อ 100 บาท รับส่วนลด 10 บาท

ซื้อ 200 บาท รับส่วนลด 20 บาท

ซื้อ 300 บาท รับส่วนลด 30 บาท

วิธีการตั้งค่า Flexi Combo

ให้ร้านค้าเข้าใช้งาน ระบบ Seller Center

·        จากนั้นไปที่แถบ ศูนย์กลางทำการตลาด

·        เลือก โปรโมชั่น ระบบจะพาไปหน้าเมนูโปรโมชั่นทั้งหมด

·        ไปที่ช่อง คำแนะนำ จากนั้นกดสร้าง“Flexi Combo”

·       กรอกข้อมูลโปรโมชั่น

o   ช่องกรอกแรก คือ การตั้งชื่อโปรโมชั่นที่คุณต้องการ

o   ช่องต่อมา คือ การตั้งช่วงเวลาที่คุณต้องการให้มีโปรโมชั่น เปิด – สิ้นสุดการใช้งาน

o   ากนั้นตั้งจำนวนโปรโมชั่นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว โปรโมชั่นจะออฟไลน์เองอัตโนมัติ

o   ช่องที่ 4 คือ การเลือกวิธีการที่ลูกค้าจะใช้โปรโมชั่น คือ

§  จำนวนชิ้น ให้ส่วนลดกับลูกค้าโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่ซื้อ

§  มูลค่า ลูกค้าจะได้ส่วนลดเมื่อซื้อมูลค้าถึงหรือมากกว่ามูลค่าที่กำหนด

เมื่อเลือกประเภทของส่วนลดที่คุณต้องการเสร็จแล้วใน ช่องเช็คถูก คือให้เลือกว่าคุณต้องการให้ส่วนลดซ้อนทับกันหรือไม่

ช่อง “tier คือ การตั้งเงื่อนไขในแต่ละระดับ โดยสามารถสร้างสูงสุดได้ 3 ระดับ ต่อ 1 โปรโมชั่นโดยถ้าเรากดให้ส่วนลดซ้อนทับจะไม่สามารถตั้งระดับ 2 และ 3 ได้ และสุดท้ายคือ ให้เลือกว่าจะ ใช้ฟีเจอร์นี้ได้กับสินค้าทั้งร้าน หรือ ใช้ฟีเจอร์นี้ได้กับบางสินค้า ในกรณีที่เลือก บางสินค้า คุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าด้วยตนเอง หรือทำการอับโหลดไฟล์ Excel เมื่อเสร็จแล้ว
“กดยืนยัน”ได้เลย

วีดิโอแสดงขั้นตอนการสร้างฟีเจอร์อย่างละเอียด

 
 
ขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อบน Shopee
ใช้งานง่าย ขายคล่อง