ยกเลิกออเดอร์มีผลกับร้านค้านะ !!

รู้หรือไม่ !! ยกเลิกออเดอร์มีผลกับร้านค้า !!

หากร้านค้ายกเลิกสินค้าด้วยเหตุผลสินค้าหมด หรือ ราคาไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระต่อ อัตราการยกเลิกสินค้า หากร้านค้ามีอัตราการยกเลิกที่สูงเกินไปจะส่งผลกระทบดังนี้

1. โควต้าการขายรายวันของผู้ขาย (OVL) : ผู้ขายอาจจะถูกจำกัดคำสั่งซื้อรายวัน หากมีอัตราการยกเลิกมากกว่าหรือเท่ากับ 5%

2. การเข้าร่วมแคมเปญ หรือ กิจกรรมพิเศษ : แคมเปญหลักส่วนใหญ่ของลาซาด้า เช่น แคมเปญวันเกิด หรือ Mega แคมเปญ จะมีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ โดยอิงจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้า และ อัตราการยกเลิกเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญนั้น ๆ

3. การเข้าร่วมโครงการผู้ขายลาซมอลล์ : หนึ่งในเงื่อนไขการเข้าร่วมร้านค้า LazMal หากร้านค้ามีอัตราการยกเลิกมากกว่าหรือเท่ากับ 2% จะไม่สามารถเข้าร่วมร้านค้า LazMall ได้

4. การปิดการมองเห็นสินค้า : ในกรณีที่ร้านค้ามีรายการสินค้าที่มีอัตราการยกเลิกสูง อาจะถูกปิดการมองเห็น ซึ่งหากผู้ขายถูกปิดการมองเห็นสินค้านั้น ๆ ผู้ขายจะต้องดำเนินการปรับปรุงสต๊อก และราคาของสินค้านั้นให้ถูกต้อง ก่อนทำการเปิดขายอีกครั้ง

5. การใช้งาน ฟีเจอร์การบอร์ดแแคสข้อความ (CEM) :อัตราการยกเลิก เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการฟีเจอร์นี้ หากร้านค้ามีอัตราการยกเลิกมากกว่าหรือเท่ากับ 5% จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ร้านค้าสามารถใช้เหรียญจากการทำชาเลนจ์เพื่อทดลองใช้งานฟีเจอร์บอร์ดแคสข้อความ หรือ CEM ได้

ที่มา : https://sellercenter.lazada.co.th

ขายของออนไลน์บน Shopee ต้องเสียภาษียังไง ?